Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in C:\10. WORKING\MaiA_publish\MaiA_publish\CTMaiATech\wp-content\plugins\elementor-pro\plugin.php on line 494
Công nghệ – Công ty TNHH Công nghệ Mai A (MaiATech)
MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

Đối tác công nghệ đáng tin cậy của bạn

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực CNTT, các thành viên của chúng tôi đều đang là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như các ngôn ngữ lập trình, các framework/platform, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công nghệ nền tảng khác như network, OS, …

Việc thành thạo nhiều loại công nghệ khác nhau giúp chúng tôi luôn sẵn sàng trước các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với cơ chế đào tạo và chia sẻ kiến thức nội bộ thì tất cả các thành viên của MaiATech sẽ dần dần làm chủ mọi loại công nghệ (fullstack). Đồng thời MaiATech cũng có khả năng cung cấp các khóa đào tạo về các công nghệ và kiến thức nền tảng khác nhau, giúp lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.

Công nghệ của chúng tôi

Trong công việc tư vấn, MaiATech luôn đề xuất các công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất để biến ý tưởng của khách hàng thành các sản phẩm có đủ chức năng như yêu cầu, có hiệu năng tốt và có thể mở rộng.

Ngôn ngữ lập trình

C#

TypeScript

PHP

Javascript

Dart

Swift

Java

Kotlin

Objective C

Python

Frameworks/Platforms

Laravel

AngularJS

React Native

ASP.net

NodeJS

Spring Boot

Vue.JS

Magento

NestJS

ReactJS

WordPress

Sails.JS

RxJava

Alamofire

Symfony

Flutter

ReactiveCocoa

Django

Ruby on Rails

CakePHP

Odoo

Next.js

Nuxt.js

Meteor

Database

Elaticsearch

MongoDB

PostgreSQL

mysql

Firebase

SQLite

Realm

CoreData

Oracle

MS SQL Server

MS Access

FoxPro

Base

Lotus Notes Domino

WebL

JSP

YII

Apache Web Server

Sun Solaris

Redhat Linux

Ubuntu Linux

CentOS Linux

Adobe PhotoShop

Windows Server

Novel Netware

HP Unix

OS/2

MS Exchange

MS DOS