Deprecated: Creation of dynamic property ElementorPro\Plugin::$updater is deprecated in C:\10. WORKING\MaiA_publish\MaiA_publish\CTMaiATech\wp-content\plugins\elementor-pro\plugin.php on line 494
Giới thiệu – Công ty TNHH Công nghệ Mai A (MaiATech)
MaiATech

nhiều nỗ lực - một niềm tin

Introdution

Maiatech

Công ty TNHH Công nghệ MaiA (MaiATech)

Niềm tin cốt lõi

1. Niềm tin về sự tiếp nối:

Như dòng nước “tuôn ra bể lại mưa về nguồn”, chúng tôi tin rằng không có điều gì hoàn toàn dừng lại, không có cái gì hoàn toàn biến mất, mà chúng liên tục thay đổi, chuyển hóa, phát sinh, để tạo ra chuỗi nhân – quả dài vô tận. Niềm tin đó giúp chúng tôi luôn có trách nhiệm đến cùng với mọi công việc của mình.

Như dòng nước “tuôn ra bể lại mưa về nguồn”, chúng tôi tin rằng không có điều gì hoàn toàn dừng lại, không có cái gì hoàn toàn biến mất, mà chúng liên tục thay đổi, chuyển hóa, phát sinh, để tạo ra chuỗi nhân – quả dài vô tận. Niềm tin đó giúp chúng tôi luôn có trách nhiệm đến cùng với mọi công việc của mình.

2. Niềm tin về sự lan tỏa của những điều tốt đẹp:

Chúng tôi tin rằng, mỗi suy nghĩ, hành động, thái độ, lời nói tốt đẹp sẽ được lan tỏa ra những người xung quanh, giúp cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng tôi luôn mong muốn sử dụng công nghệ để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Giá trị cốt lõi

1. Với khách hàng, đối tác:

Hài hòa lợi ích, các bên đều có lợi.

2. Trong nội bộ:

Dân chủ trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động, cái riêng phải phục tùng cái chung, có lý, có tình. Tạo điều kiện cho tất cả mọi người được phát huy năng lực và nhận thành quả tương xứng với hiệu quả công việc của mình.

Phương hướng phát triển

1. Phát triển các dự án may đo theo yêu cầu để tích lũy kinh nghiệm, vốn, uy tín, mở rộng danh mục khách hàng.

2. Phát triển các dịch vụ theo mô hình “phần mềm như một dịch vụ” (Software as a service – SaaS) trên nền tảng Internet.

3. Nghiên cứu phát triển công nghệ lõi.

Đội ngũ của chúng tôi

Lê Doãn Phước

CEO

Lê Thị Loan

Member of Directory

Lê Sơn Tùng

Business Manager

Đàm Phương Đồng

PM of ECom Project

Phạm Quang Lân

PM of ERP Project

Nguyễn Huy Dũng

R&D Manager

Mai Trí Minh

CTO

Vũ Hữu Dũng

PM of ECom Project

Dương Nhật Lam

Administrative

Lê Văn Luân

Senior Developper

Nguyễn Thị Sinh

Senior SEO Manager

Lương Đức Long

Senior Developper

Vũ Văn Lượng

Senior Developper

Nguyễn Văn Canh

Senior Developper

Phạm Minh Nghĩa

Senior Developper

Phạm Thành Trung

Intern

Nguyễn Tiến Mạnh

Intern

Nguyễn Minh Triết

Intern

Lê Trung Kiên

Infrastructure Contributor

Nguyễn Nam

SEO Contributor

Trần Hữu Hòa

Image Contributor

Vũ Đình Tú

UI/UX Contributor

Vũ Trường Sinh

Image Contributor

Bùi Danh Nam

Mobile app contributor